Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Informatieavond ArtEZ Conservatorium Enschede
ArtEZ Institute of the Arts
Open avond ArtEZ AKI Enschede
ArtEZ Institute of the Arts
Bachelor Open Dag
Maastricht University
Open Dag locatie Velp
Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences
TU/e Event: master-, PDEng- en PhD-opleidingen
Eindhoven University of Technology
Open dag ArtEZ hogeschool voor de kunsten Zwolle
ArtEZ Institute of the Arts
VU Masterdag
VU University Amsterdam
Master Open dag Tilburg University
Tilburg University
UvA Bachelordag
University of Amsterdam
Masterdag
Leiden University