X

Je kunt inloggen op studielink.nl met je DigiD. Je kan alle informatie vinden op studielink.nl.

Soms zijn er kleine verschillen tussen de aanmeldingsprocedures van universiteiten en hogescholen. Kijk op de site van de hogeschool/universiteit van je keuze voor meer informatie.


Studie kiezen Aanmelden Studeren Na de studie
Verschil hbo / w.o.
Numerus Fixus Lotingstudies
Lerarenopleidingen Kopopleidingen
voltijd opleidingen deeltijd opleidingen duale opleidingen
Kamer zoeken
Matching
Studielink Introductietijd
Op kamers wonen
Bindend studieadvies Studiepunten Nominaal studeren
OV-studentenkaart
Studiefinanciering Studielening Wat kost studeren Kosten tweede studie Wettelijk tarief
Studie en handicap
Baankansen
Studieschuld
Doorstuderen titel & diploma