X

Je kan tijdens je studie lenen op drie manieren:
  • prestatiebeurs -- dit deel van de lening wordt kwijtgescholden als je je diploma binnen tien jaar haalt;
  • aanvullend lenen -- bedoeld voor de kosten die je hebt aan levensonderhoud;
  • collegegeldkrediet -- een extra lening om het collegegeld van de opleiding te betalen.


Maximaal tien jaar lenen

De mogelijkheid om voor je studie te lenen start op het moment dat je begint met een hbo of WO studie. Je hebt recht op studiefinanciering (en dus op een studielening) loopt tien jaar later af -- ook als je in de tussentijd je studie stop zet.
Studie kiezen Aanmelden Studeren Na de studie
Verschil hbo / w.o.
Numerus Fixus Lotingstudies
Lerarenopleidingen Kopopleidingen
voltijd opleidingen deeltijd opleidingen duale opleidingen
Kamer zoeken
Matching
Studielink Introductietijd
Op kamers wonen
Bindend studieadvies Studiepunten Nominaal studeren
OV-studentenkaart
Studiefinanciering Studielening Wat kost studeren Kosten tweede studie Wettelijk tarief
Studie en handicap
Baankansen
Studieschuld
Doorstuderen titel & diploma