X

In alle hoger onderwijs wordt het behalen van vakken beloond met studiepunten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het Europese systeem: European Credits of afgekort "EC". Door het Europese systeem zijn opleidingen nu snel te vergelijken in duur en zwaarte en is het gemakkelijker geworden om binnen Europa met een bachelordiploma van één instelling bij een masteropleiding van een andere instelling in te stromen.

Iedere EC staat gelijk aan een tijdsbesteding van 28 uur. Een vak van 5 EC staat dus gelijk aan drie-en-een halve week studeren. In een normaal studiejaar, waarin je full-time aan je studie werkt, kan je 60 EC halen.

Wat is de omvang van opleidingen in aantal studiepunten?

universitaire bachelor
180 EC
3 jaar voltijd
universitaire master
60 EC
120 EC       
1 jaar voltijd, technische masters 2 jaar voltijd
 
hbo bachelor
240 EC
4 jaar voltijd
hbo master
60 EC
1 jaar voltijd
 
hbo associate degree
120 EC
2 jaar voltijdStudie kiezen Aanmelden Studeren Na de studie
Verschil hbo / w.o.
Numerus Fixus Lotingstudies
Lerarenopleidingen Kopopleidingen
voltijd opleidingen deeltijd opleidingen duale opleidingen
Kamer zoeken
Matching
Studielink Introductietijd
Op kamers wonen
Bindend studieadvies Studiepunten Nominaal studeren
OV-studentenkaart
Studiefinanciering Studielening Wat kost studeren Kosten tweede studie Wettelijk tarief
Studie en handicap
Baankansen
Studieschuld
Doorstuderen titel & diploma