X

Gemiddeld heeft een student na afstuderen een schuld van € 15.000.
Die studieschuld bestaat uit:
  • ontvangen prestatiebeurs -- hoef je niet terug te betalen als je je diploma haalt;
  • een rentedragende lening -- afhankelijk van hoeveel je bijgeleend hebt;
  • te veel ontvangen financiering -- als je bijv. teveel hebt bijverdiend;
  • collegegeldkrediet -- als gebruik hebt gemaakt van de collegegeldkrediet-regeling.


Gedurende je studie krijg je studiefinanciering. Als je je studie succesvol afrondt hoef je die studiefinanciering niet terug te betalen.
Naast de studiefinanciering heb je de mogelijkheid om geld bij te lenen. Dat bijgeleende geld moet je altijd terugbetalen.

Wanneer terugbetalen

Je kan op ieder moment aflossen. Zodra je recht op studiefinanciering eindigt gaat er een periode van twee jaar in. Na die periode ben je verplicht om te beginnen met aflossen.

Hoelang terugbetalen

De totale studieschuld moet je in 15 jaar terugbetalen. DUO komt met een voorstel voor een aflossingsbedrag per maand. Je kan daarbij pauzes inlassen. In zeldzame gevallen wordt de studieschuld na 15 jaar kwijtgescholden.

Rente

Over de studieschuld betaal je rente. Die rente wordt jaarlijks door DUO vastgesteld. De rente die DUO berekent is relatief laag. Lenen is daardoor aantrekkelijk, maar leen zeker niet meer dan je nodig hebt. Omdat de studieschuld vaak lang loopt betaal je uiteindelijk toch een groot bedrag aan rente.


Studie kiezen Aanmelden Studeren Na de studie
Verschil hbo / w.o.
Numerus Fixus Lotingstudies
Lerarenopleidingen Kopopleidingen
voltijd opleidingen deeltijd opleidingen duale opleidingen
Kamer zoeken
Matching
Studielink Introductietijd
Op kamers wonen
Bindend studieadvies Studiepunten Nominaal studeren
OV-studentenkaart
Studiefinanciering Studielening Wat kost studeren Kosten tweede studie Wettelijk tarief
Studie en handicap
Baankansen
Studieschuld
Doorstuderen titel & diploma