meer over verschil hbo-WO.. "/> FAQ - verschil hbo en universiteit
X

Bachelors en masters in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) verschillen in oriëntatie, studieduur, toelatingseisen en studiefinanciering.

Oriëntatie bachelor en master hbo en wo
Hbo-bachelors en hbo-masters hebben een beroepsgerichte oriëntatie. Dit houdt in dat de opleidingen gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden die nauw aansluiten op de beroepspraktijk. Wo-bachelors en wo-masters hebben een wetenschappelijke oriëntatie. Zij bereiden voor op het zelfstandig doen van onderzoek en op het oplossen van vraagstukken op wetenschappelijk niveau. Er zijn in het wo verschillende varianten mogelijk:
- voorbereiding op het bedrijfsleven of andere maatschappelijke functies: de maatschappelijke variant;
- voorbereiding op het beroep van leraar: de educatieve variant;
- voorbereiding op een wetenschappelijke carrière, bijvoorbeeld een promotie: de onderzoeksvariant.

Studieduur bachelor en master hbo en wo
Bacheloropleidingen verschillen in studieduur. De hbo-opleiding bachelor duurt 4 jaar. De bachelorfase in het wo duurt 3 jaar. Masteropleidingen duren zowel in het hbo als in het wo minimaal 1 jaar.
De studieduur voor bachelor en master gaat veranderen door nieuwe wetgeving. Als de wet wordt aangenomen door het parlement krijgt een student die zijn bachelor en master doet, naast zijn nominale studieduur per bachelorfase en masterfase 1 jaar extra de tijd om te studeren tegen het normale wettelijke collegegeld. In totaal dus 2 jaar extra tijd.

Toelatingseisen bachelor en master hbo en wo
Voor de toelating tot een hbo-bachelor heeft u een diploma op minimaal mbo-niveau of havo-niveau nodig. Voor wo-bachelors is dat een vwo-diploma of een hbo-propedeuse. Voor hbo- en wo-masters bepaalt de onderwijsinstelling de toelatingseisen. Meestal is een afgeronde hbo-bachelor of wo-bachelor vereist.

Studiefinanciering bachelor en master hbo en wo
Wanneer u een hbo-bacheloropleiding volgt, ontvangt u hiervoor meestal studiefinanciering. Als u een hbo-master volgt, krijgt u meestal geen studiefinanciering, tenzij u hier nog recht op heeft. Volgt u een wo-master, dan ontvangt u 1 jaar studiefinanciering, tenzij de minister heeft bepaald dat er bij uw studie recht is op 2 jaar.

bron: Wat is het verschil tussen bachelor en master in het hbo en het wo? (Rijksoverheid)


Studie kiezen Aanmelden Studeren Na de studie
Verschil hbo / w.o.
Numerus Fixus Lotingstudies
Lerarenopleidingen Kopopleidingen
voltijd opleidingen deeltijd opleidingen duale opleidingen
Kamer zoeken
Matching
Studielink Introductietijd
Op kamers wonen
Bindend studieadvies Studiepunten Nominaal studeren
OV-studentenkaart
Studiefinanciering Studielening Wat kost studeren Kosten tweede studie Wettelijk tarief
Studie en handicap
Baankansen
Studieschuld
Doorstuderen titel & diploma