Print this pageprint
instituteErasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus School of Law
locationRotterdam
diplomaFiscaal Recht
degreeLLB
program typeregular
program formfull-time
program duration3 years
credits (ECTS)180 EC
numerus fixusno numerus clausus
geen honoursprogramma
application no56827


Open dagen en meeloopdagen

klik op een voorlichting voor meer informatie over tijd en locatie:

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
onderwijs
instruction language100% nl
teaching types
modes of instruction
contact hours

evening educationn.v.t.
distance learningn.v.t.
bindend studieadvies
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in the first 12 months


accreditatie

This program has been accredited on February 28 2012 by the Dutch-Flamish Accreditation Organization (NVAO) and has received the following grades:

realized qualitysufficient
program cohesionsufficient
required study effortsufficient
staff qualitysufficient
staff sizesufficient
sufficient
study guidancesufficient
bron: NVAO

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

Program start and application deadlines

1 September 2017
statutory tarif : €
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
1 September 2018
statutory tarif : € 2060
institutional tarif : € 6400
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
toelating
matching
De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck.
vooraf
  • online vragenformulier

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Fiscaal recht in Rotterdam

bron: Nibud
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Fiscaal Recht bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

specialisaties

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2016
# 1e jaars

% vrouw
De studie is een aparte opleiding en geen specialisatie van Rechtsgeleerdheid. Omdat wij kwaliteit belangrijk vinden:
  • volg je per blok maar één vak (een studiejaar heeft acht blokken)
  • bestaan onderwijsgroepen uit maximaal tien studenten
  • werken al onze docenten in de praktijk

Fiscaal Recht is voor hardwerkende studenten dé opstap naar een mooie, goedbetaalde carrière. De vier grote belastingadvieskantoren, evenals een groot aantal middelgrote en kleine advieskantoren, zitten in Rotterda

Juridische vaardigheden ontwikkelen is één ding. Maar je moet ze natuurlijk ook toepassen. Daarom trainen we in Leiden veel. Je leert in het eerste jaar al een juridische casus analyseren. Formuleren van argumenten en zoeken in jurisprudentie komen ook aan bod. Ook leer je in je derde jaar Fiscaal pleiten in een Moot Court

specialisaties:
  • Maastricht University Law College
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-fiscaal-recht-0/waarom-deze-studie

In Amsterdam zijn veel kantoren gevestigd van
belastingadviseurs, advocaten en accountants. De
meeste studenten vinden dan ook na hun studie
gemakkelijk een baan, vaak al
voordat ze afgestudeerd zijn.

Met de bacheloropleiding Fiscaal Recht specialiseer je je op het gebied van het belastingrecht. De fiscale opleiding in Tilburg heeft echter niet alleen tot doel je wegwijs te maken in de bestaande wetgeving, ze wil je tevens het relatieve karakter van deze wetgeving doen inzien. Een wetenschappelijke opleiding brengt je immers een kritische houding bij. Je bent daardoor in staat zelf kritisch te kijken naar ontwikkelingen die voor de toepassing van het belastingrecht van belang zijn.

Kijk ook eens bij ..

opleidinggelijkenis met Fiscaal recht
Rechtsgeleerdheid
Radboud Universiteit

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.83.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.93.7
studielast43.6
studiebegeleiding3.33.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 96 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Erasmus Universiteit Rotterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 4
aantal eerstejaars 189 96
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 73% 75%
diploma binnen 4 jaar 77%
werk op niveau in 1,5 jaar 96%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

Contact