Print this pageprint
instituteUniversiteit Leiden
Faculty of Law
locationLeiden
diplomaRechtsgeleerdheid
degreeLLB
program typeregular
program formfull-time
program duration3 years
credits (ECTS)180 EC
numerus fixusno numerus clausus
heeft een honours programma
application no50700


Open dagen en meeloopdagen

klik op een voorlichting voor meer informatie over tijd en locatie:

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
honours programma

honours programme ""


Een Honours Programme is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle studenten.

Er wordt extra inzet van de student verwacht bovenop de reguliere studielast. Studenten worden voor het programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie.
onderwijs
instruction language100% nl
teaching types
modes of instructionlecture, individual assignment, literature study, internship, tutorial, working group, self study
contact hours

evening educationn.v.t.
distance learningn.v.t.
bindend studieadvies
 • at least 45 EC in the first 12 months


accreditatie

This program has been accredited on 20 by the Dutch-Flamish Accreditation Organization (NVAO) and has received the following grades:

realized quality
program cohesion
required study effort
staff quality
staff size
study guidance
bron: NVAO

Specialisaties

specialisatie -
Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

Program start and application deadlines

1 September 2017
statutory tarif : € 2006
institutional tarif : € 9500
non-EU/EER tarif : € 10500
Netherlands Fellowship programme : €
1 September 2018
statutory tarif : €
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
toelating
matching
De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck.
vooraf
 • online vragenformulier

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
sepjulperiode
stage

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Law in Leiden

bron: Nibud
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en docenten aan het woord

Law

Studievergelijker

vergelijking met Rechtsgeleerdheid bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

specialisaties

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2016
# 1e jaars

% vrouw
Rechtsgeleerdheid is een brede juridische opleiding waarin veel aandacht is voor het goed verwoorden van juridische argumenten, zowel mondeling als op papier. Je leert in de bacheloropleiding hoe je zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek doet. In Leiden is er ook veel aandacht voor de praktijk. Bijna alle docenten werken in de praktijk: als rechter, notaris, advocaat of in het bedrijfsleven. Tevens is er een loopbaancoach die je ondersteunt bij de stap naar de arbeidsmarkt.

Hier krijg je alle aandacht voor jouw kennis en ontwikkeling. De bacheloropleiding bestaat uit acht blokken. Per blok volg je maar één vak en werk je in kleine onderwijsgroepen van tien studenten. Hier werk je aan jouw juridische vaardigheden.

De praktijk vinden wij belangrijk. Daarom werkt Erasmus School of Law nauw samen met veel advocaten en juristen. Verder is de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid gekoppeld aan Economie en Sociale wetenschappen. En: je studeert in de wereldstad Rotterdam

De richting notarieel recht in Groningen is dusdanig breed ingericht dat de opleiding niet alleen opleidt tot notaris. De studie kan namelijk ook als basis dienen voor alle andere juridische banen.
Uniek zijn daarnaast de mogelijkheden tot het lopen van stages in het buitenland en het zeer actief meedoen met het onderzoek dat door de sectie Notarieel Recht wordt verricht.
De staf van de faculteit is erg betrokken en er is een grote mate van interactie tussen docenten en studenten.

Deze richting geeft je de mogelijkheid de internationale en Europese dimensies van het recht diepgaander te bestuderen dan mogelijk is binnen bacheloropleidingen elders, terwijl je toch het civiel effect verwerft en dus advocaat of rechter in Nederland kunt worden. Karakteristiek is verder dat de specialisatie niet alleen juridische vakken als internationaal publiekrecht en Europees recht omvat, maar ook vakken op het gebied van politicologie en economie.

In de afstudeerrichting Fiscaal recht worden bijna alle belastingen die in Nederland worden geheven intensief behandeld. Een bijzonder studie-onderdeel is de studentenrechtbank, waarbij je als inspecteur, belastingadviseur of rechter stukken schrijft die je na een communicatietraining in de rechtszaal presenteert.

Naast het verplichte programma kun je extra vakken volgen om na je studie binnen de rechtelijke macht of advocatuur te werken. Daarmee kun je je in de masterfase ook specialiseren in

Juridische bestuurskunde bereidt voor op een carrière bij een decentrale overheid zoals de provincie, de gemeente of het waterschap, maar ook bij ministeries, zbo's of semi-overheidsinstellingen. De richting is uniek in zijn soort in Nederland. Met een multidisciplinaire invalshoek waarin naast het recht ook politicologie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen zijn afgestudeerde juristen met een specialisatie in de juridische bestuurskunde erg gewild bij werkgevers.

De richting IT-recht is een multidisciplinaire juridische opleiding op het snijvlak van het recht en technologie en is uniek in Nederland.

De richting is kleinschalig van aard met veel aandacht voor de individuele student. Omdat je vakken volgt in alle rechtsgebieden, word je net als bij de opleiding Nederlands recht opgeleid tot allround jurist en staan de togaberoepen voor je open. IT-recht juristen zijn gewild bij de overheid, in de advocatuur of in het bedrijfsleven.

De inhoud van de opleiding in Groningen is afgestemd op de eisen van de juridische beroepspraktijk (de civiel effect eisen). Daarnaast kent de opleiding een duidelijke juridische onderzoekslijn die afgesloten wordt met de Studentenrechtbank.

De opleiding rechtsgeleerdheid maakt van jou een allround jurist, met kennis van privaatrecht, strafrecht, staatsrecht, bestuursrecht, Europees recht en internationaal recht. De brede kennis en de vele vaardigheden die je met deze studie opdoet, zijn van groot belang voor je carrière na de studie. Met deze opleiding staan alle juridische beroepen voor je open, waaronder de togaberoepen (advocatuur, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht).

specialisaties:
 • Maastricht University Law College

Als je kiest voor het Utrecht Law College dan:

 • volg je extra werkgroepbijeenkomsten;
 • heb je veel ruimte om je eigen keuzes te maken en te ontdekken waar jouw talenten liggen;
 • maak je deel uit van een hechte gemeenschap waaraan je actief bijdraagt;
 • volg je aanvullende modules die je zelf mee organiseert;
 • bezoek je rechtbanken, advocatenkantoren en andere organisaties;
 • volg je gastcolleges op het gebied van pleiten en juridisch schrijven.

Rechten aan de Universiteit Utrecht onderscheidt zich van andere rechtenopleidingen door de combinatie van:
 • onderwijs op maat, met het Utrecht Law College voor degene die meer uit zijn studie wil halen
 • brede keuzemogelijkheid
 • internationaal karakter
 • intensieve begeleiding

De Amsterdam Law Firm (ALF) is een onderdeel van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Het is een virtueel advocatenkantoor dat studenten de gelegenheid biedt om de kennis die ze tijdens de studie opdoen, direct toe te passen. Binnen de Amsterdam Law Firm wordt in teamverband gewerkt aan zo realistisch mogelijke zaken onder supervisie van zowel praktijkjuristen als universitair medewerkers.


Na het tweede jaar is het mogelijk om zonder tijdsverlies over te stappen naar Fiscaal recht.

De rechtenopleiding in Tilburg onderscheidt zich door vanuit interessante (actuele) maatschappelijke fenomenen naar het recht te kijken. De eerste anderhalf jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid is voor alle studenten hetzelfde zodat je een brede basiskennis op doet op het gebied van Strafrecht, Privaatrecht en Staats- en Bestuursrecht. Nadat je in de eerste anderhalf jaar kennis hebt gemaakt met de belangrijke rechtsgebieden hoef je pas jouw definitieve keuze te maken.

Kijk ook eens bij ..

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.73.7
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.82.8
studielast3.63.3
studiebegeleiding3.42.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Law aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 579 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Universiteit Leiden
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 4.1
aantal eerstejaars 740 487
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 77% 73%
diploma binnen 4 jaar 72% 75%
werk op niveau in 1,5 jaar 61%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Bij Rechten, Fiscaal recht en Notarieel recht heb je een gemeenschappelijk eerste jaar. Sommige studenten kiezen na dit jaar om hun bachelor te halen bij Fiscaal of Notarieel recht.

Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

Het besturen van Europa is een complexe uitdaging. Bij European Studies doe je de expertise op om te kunnen werken in deze fascinerende omgeving waar verschillende overheidsniveaus samenkomen.
Deze opleiding geeft inzicht in de positie van de minderjarige in het civiele, straf- en bestuursrecht, waarbij internationale kinderrechten centraal staan.
In de master Management van de Publieke Sector analyseren we hoe de overheid oplossingen kan vinden voor de complexe problemen van vandaag. Het functioneren van de overheid wordt doorlopend onder een
De master Public Administration bereidt je voor op de politieke en bestuurlijke uitdagingen van onze complexe en steeds veranderende samenleving.
In deze specialisatie staat het Nederlandse burgerlijk recht centraal, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan internationale invloeden.
In deze specialisatie staat de filosofische analyse centraal van juridische kernbegrippen zoals recht, wet, grondrechten, soevereiniteit, internationale rechtsorde, rechtsstaat, schuld en straf.
In deze specialisatie staat de groeiende invloed van het financiële recht op de commerciële rechtspraktijk centraal. Aandachtsgebieden zijn het Amerikaanse recht en de ethiek van het bankbedrijf.
In deze specialisatie ligt de nadruk op de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven en de daarmee samenhangende Europese en internationale invloed op het nationale recht.
In deze specialisatie bestudeer je het staatsrecht en het bestuursrecht als één geïntegreerd geheel. Er is daarbij veel aandacht voor de wisselwerking tussen nationaal en Europees recht.
Deze specialisatie richt zich op het strafrechtelijk stelsel en de criminele politiek, die zich in een (inter)nationaal verschuivende juridische en maatschappelijke context bevinden.
Tijdens de master Strategic Management leer je welke factoren bepalend zijn voor het succes van een bedrijf op de lange termijn; hoe je een strategie ontwikkelt, en hoe je deze strategie implementeert
Tijdens de master Supply Chain Management word je een expert in het ontwerpen, implementeren en managen van competitieve supply chains.
Deze tweejarige masteropleiding is uniek in Nederland. Je kunt de opleiding volgen na afronding van een aantal specifieke bacheloropleidingen.

Contact

 • Studielijn Universiteit Leiden

  studielijn@leidenuniv.nl
  +31 (071)5271111
  Rapenburg 70, 2300 RA Leiden
 • Studielijn Universiteit Leiden
  studielijn@leidenuniv.nl
  +31 (071)5271111