De lerarenopleiding Culturele en Kunstzinnige Vorming is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo.

Je verwerft wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek, en leert het zelfstandig ontwikkelen, innoveren en onderzoeken in de beroepspraktijk.

Voor de praktijkcomponent van de opleiding kan gebruik worden gemaakt van een stage of, onder bepaalde voorwaarden, van een betaalde arbeidsplaats. Het ICLON regelt voor een toegelaten student een stage, en heeft hiertoe met een vijftigtal scholen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Het grote voordeel hiervan is dat daar een speciaal aangestelde opleidingsfunctionaris werkzaam is, die nauw betrokken is bij de inrichting van de opleiding en verantwoordelijk is voor het opleidingsdeel binnen de school. Ook reserveren opleidingsscholen een aantal vacatures speciaal voor studenten van het ICLON.

Na afronding van de opleiding krijg je een tweede mastergraad en een eerstegraads lesbevoegdheid in het vakgebied van de opleiding.
Voltijdstudenten die nog geen 30 jaar zijn, komen vaak in aanmerking voor 1 jaar extra studiefinanciering.


program websiteofficial website Print this pageprint
instituteUniversiteit Leiden
ICLON
locationLeiden
diplomaEducatieve master Geesteswetenschappen
degreeMA
program typeeducational
program formfull-time
program duration12 months
credits (ECTS)60 EC
numerus fixusno numerus clausus
heeft een honours programma
application no68529


Open dagen en meeloopdagen

klik op een voorlichting voor meer informatie over tijd en locatie:

 • Exploring your options for a master's programme? You can learn a lot by coming to our Master's Open Day. Attend presentations, visit information fairs, and meet lecturers, students, alumni and study advisers. And you'll get to know the best student cities: Leiden and The Hague!

  09:00 - 20:00, Universiteit Leiden, Leiden

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
honours programma

honours programme ""


Een Honours Programme is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle studenten.

Er wordt extra inzet van de student verwacht bovenop de reguliere studielast. Studenten worden voor het programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie.
onderwijs
instruction language100% nl
teaching types
modes of instruction
contact hours

evening educationn.v.t.
distance learningn.v.t.
accreditatie

This program has been accredited on 20 by the Dutch-Flamish Accreditation Organization (NVAO) and has received the following grades:

realized quality
program cohesion
required study effort
staff quality
staff size
study guidance
bron: NVAO

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

Program start and application deadlines

1 August 2017
admission deadline 1 April 2017
statutory tarif : € 2006
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
1 August 2018
admission deadline 1 April 2018
statutory tarif : €
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
1 January 2018
admission deadline 15 October 2017
statutory tarif : €
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
toelating

application requirements

knowledge minimumSee website www.unileidenmasters.nl for details.
previous educationSee website www.unileidenmasters.nl for details.

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Educational Master Humanities: Teaching Cultural and Art Education in Leiden

bron: Nibud
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Educatieve master Geesteswetenschappen bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

specialisaties
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2016
# 1e jaars

% vrouw
specialisaties:
 • Teaching Chinese
 • Teaching German
 • Teaching Cultural and Art Education
 • Teaching English
 • Teaching Philosophy
 • Teaching French
 • Teaching History and Civics
 • Teaching Classics
 • Teaching Art History and Cultural and Art Education
 • Teaching Dutch
 • Teaching Spanish

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.13.1
inhoud33.0
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.33.3
studielast2.82.8
studiebegeleiding3.33.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Educational Master Humanities: Teaching Cultural and Art Education aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 49 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.1 uit 5.

Arbeidskansen

Als universitair opgeleide docent heb je volop mogelijkheden; academici zijn zeer gewild in het voortgezet onderwijs. Naast het lesgeven kun je ook managementfuncties vervullen, zoals afdelingsleider of rector. Op http://www.wordleraarinhetvo.nl/ vind je actuele en uitgebreide informatie over carrièremogelijkheden en arbeidsvoorwaarden.
Er is bovendien voor veel vakken op dit moment een lerarentekort, waardoor je zonder problemen een baan vindt.

current job market

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer goed

Contact

 • Studielijn Universiteit Leiden

  studielijn@leidenuniv.nl
  +31 (071)5271111
  Rapenburg 70, 2300 RA Leiden
 • Studielijn Universiteit Leiden
  studielijn@leidenuniv.nl
  +31 (071)5271111