The teacher-training in Social Studies is a preparation for a career in Dutch high school education or in intermediate vocational education. This programme is taught in Dutch.

For more information, see
www.mastersinleiden.nl/programmes/lerarenopleiding-maatschappijleer


program websiteofficial website Print this pageprint
instituteUniversiteit Leiden
ICLON
locationLeiden
diplomaLeraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
degreeMA
program typeeducational
program formfull-time
program duration12 months
credits (ECTS)60 EC
numerus fixusno numerus clausus
heeft een honours programma
application no68509


Open dagen en meeloopdagen

klik op een voorlichting voor meer informatie over tijd en locatie:

 • Exploring your options for a master's programme? You can learn a lot by coming to our Master's Open Day. Attend presentations, visit information fairs, and meet lecturers, students, alumni and study advisers. And you'll get to know the best student cities: Leiden and The Hague!

  09:00 - 20:00, Universiteit Leiden, Leiden

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
honours programma

honours programme ""


Een Honours Programme is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle studenten.

Er wordt extra inzet van de student verwacht bovenop de reguliere studielast. Studenten worden voor het programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie.
onderwijs
instruction language100% nl
teaching types
modes of instruction
contact hours

evening educationn.v.t.
distance learningn.v.t.
accreditatie

This program has been accredited on October 13 2009 by the Dutch-Flamish Accreditation Organization (NVAO) and has received the following grades:

realized qualitysufficient
program cohesionsufficient
required study effortsufficient
staff qualitysufficient
staff sizesufficient
sufficient
study guidancesufficient
bron: NVAO
curriculum
For an overview of the subjects offered by this programme in the current year, check out the e-Prospectus: http://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/lerarenopleiding_maatschappijleer. The subjects can vary from year to year.

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

Program start and application deadlines

1 August 2017
admission deadline 1 April 2017
statutory tarif : € 2006
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
1 August 2018
admission deadline 1 April 2018
statutory tarif : €
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
1 January 2018
admission deadline 15 October 2017
statutory tarif : €
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
toelating

application requirements

knowledge minimumSee website www.unileidenmasters.nl for details.
previous educationSee website www.unileidenmasters.nl for details.

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student MA in Teaching Social Studies in Leiden

bron: Nibud
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en docenten aan het woord

werkzaam als Docent Maatschappijwetenschappen MA in Teaching Social Studies

Studievergelijker

vergelijking met Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2016
# 1e jaars

% vrouw
 • De interactie tussen theorie en praktijk staat centraal in deze master.
 • In het studieprogramma is veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Ook ontwikkel je leiderschapskwaliteiten en presentatievaardigheden.
 • Je wordt uitgedaagd om zelf nieuwe lesmethoden en -middelen te ontwikkelen.
 • Studenten waarderen de opleiding met een 7,2. De lerarenopleiding Maatschappijvakken staat zelfs op nummer 1 in de Keuzegids Masters 2017.

De lerarenopleiding werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, op door de NVAO geaccrediteerde scholen voor voortgezet onderwijs.

In de opleiding besteed je veel aandacht aan vakdidactiek. Je wordt opgeleid tot een professional die op verantwoorde wijze wetenschappelijke (vak)kennis bereikbaar maakt voor leerlingen. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat hierbij steeds centraal! Je werkt met een digitaal portfolio en bespreekt regelmatig met je medestudenten en je mentor je (les)ervaringen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.12.7
inhoud33.1
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.33.4
studielast2.82.7
studiebegeleiding3.33.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

MA in Teaching Social Studies aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 49 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.1 uit 5.

Arbeidskansen

Contact

 • Studielijn Universiteit Leiden

  studielijn@leidenuniv.nl
  +31 (071)5271111
  Rapenburg 70, 2300 RA Leiden
 • Studielijn Universiteit Leiden
  studielijn@leidenuniv.nl
  +31 (071)5271111