Print this pageprint
instituteRadboud Universiteit
Faculty of Philosophy, Theology & Religious Studies
locationNijmegen
diplomaReligiestudies
degreeBA
program typeregular
program formfull-time
program duration3 years
credits (ECTS)180 EC
numerus fixusno numerus clausus
heeft een honours programma
application no50902


Open dagen en meeloopdagen

klik op een voorlichting voor meer informatie over tijd en locatie:

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
honours programma

honours programme ""


Een Honours Programme is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle studenten.

Er wordt extra inzet van de student verwacht bovenop de reguliere studielast. Studenten worden voor het programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie.
onderwijs
instruction language75% nl
25% en
teaching types50% self study
40% theory
10% practice
modes of instructionliterature study, research, tutorial, lecture, working group, group assignment, group discussion, self study, project
contact hours

evening educationn.v.t.
distance learningn.v.t.
bindend studieadvies
 • at least 45 EC in the first 12 months


uitwisselingsprogramma's
 • Bursa: Uludag Universiteit - Turkije
  Theologie/Religiestudies
 • Katholieke Universiteit Leuven Erasmusprogramma - Belgie
  Theologie
 • Ruprecht Karls Universität Heid Erasmusprogramma - Duitsland
  Religiestudies Rituelen
 • Eberhard-Karls Universität Tüb Erasmusprogramma - Duitsland
  Theologie
 • Universitetet I Agder Erasmusprogramma - Noorwegen
  Theologie/Religiestudies
 • Katholische Theologische Privat Erasmusprogramma - Oostenrijk
  Theologie
 • Poznan01 Erasmusprogramma - Polen
  Theologie
 • Universiteit Cluj Erasmusprogramma - Roemenië
  Theologie
 • Praag: Karlova Universiteit Erasmusprogramma - Tsjechie
  Theologie

Specialisaties

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

Program start and application deadlines

1 September 2017
admission deadline 1 September 2017
statutory tarif : € 2006
institutional tarif : € 2006
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
1 September 2018
admission deadline 1 September 2018
statutory tarif : €
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €

bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost periode
€ 150study materialyear
toelating
matching
De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck.
vooraf
 • online vragenformulier
achteraf
 • De opleiding kan je uitnodigen voor een aanvullend gesprek

Je kunt ook zelf een studiekeuzeadviesgesprek aanvragen

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
sepjulperiode
Nieuwe religieuze bewegingen
De verzamelnaam 'Nieuwe Religieuze Bewegingen' duidt op talloze grote en kleine groeperingen buiten de religieuze kerncultuur; ze werden voorheen vaak sekten of culten genoemd.
In deze cursus leer je de basisbeginselen van goed academisch schrijverschap. Je oefent je schrijfkunsten middels concrete schrijfopdrachten over de actuele positie van religie in de Nederlandse samenleving.
Je kunt je afvragen of het goed of slecht, of het geoorloofd of verboden is om op een bepaalde manier te handelen. Uiteraard geldt dit ook voor godsdienstig gemotiveerde handelingen.
In deze cursus worden verschillende vormen van rituelen bekeken. Specifiek kijken we naar overgangsriten.
Je bestudeert de ontwikkelingen die het jodendom heeft doorgemaakt en de verschillende stromingen die bestaan binnen het jodendom.
De berichtvorming over de islam is eenzijdig en negatief van toon. De inhoud van dit college stelt je in staat een zelfstandig wetenschappelijke oordeel te vormen.
De studie van de geschiedenis van het christendom is voor de godsdienstwetenschapper een must. Juist deze godsdienst heeft in Europa de diepste sporen nagelaten
Het bestuderen van religie als sociaal fenomeen is de taak van de godsdienstsociologie. Waarom neemt religie binnen bepaalde culturen en samenlevingen zo'n prominente plaats in, zoals bijvoorbeeld binnen de Arabische wereld of binnen grote delen van het Afrikaanse continent, en waarom is religie binnen weer andere culturen en samenlevingen, zoals West-Europa, juist zo marginaal?
In dit college wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste karakteristieken van het hindoeïsme. Er zal ook aandacht zijn voor de praktijk en de rituelen aan de hand waarvan Hindoes leven.
In dit college maak je kennis met het levensverhaal van de Boeddha en de verdere geschiedenis van het boeddhisme in het Oosten en in het Westen.

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Religion Studies in Nijmegen

bron: Nibud
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Religiestudies bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2016
# 1e jaars

% vrouw
Religiewetenschappen in Nijmegen is anders dan in andere steden. Dat komt omdat de actualiteit centraal staat. Je onderzoekt actuele vraagstukken zoals de opkomst van zen-boeddhisme is in het westen, de rol van conservatieve christenen in de campagne van Donald Trump, radicalisering van bekeerde moslims en vele andere actuele vraagstukken. In het Nijmeegse studieprogramma is er veel aandacht voor Aziatische godsdiensten, voor bronteksten en voor nieuwe religieuze bewegingen.

Islamstudies is een apart traject binnen de opleiding Religiewetenschappen. Dat betekent dat je zowel de grammatica van het Arabisch als de islam bestudeert. Verder maak je kennis met de taal, geschiedenis, maatschappij, politiek en godsdienst van het Midden-Oosten en Noord-Afrika in relatie tot Europa. Deze combinatie van cultuur, taal en religie is uniek voor Islamstudies in Nijmegen.

Alleen in Leiden wordt Religiewetenschappen vanuit zoveel verschillende perspectieven bestudeerd. Zo bieden geschiedenis, psychologie, antropologie en sociologie en verrassende invalshoeken.

 • beste religiewetenschappen opleiding in Nederland volgens Elsevier en Keuzegids Universiteiten;
 • docenten wereldwijd leidend op hun vakgebied;
 • kleinschalig onderwijs en intensieve begeleiding;
 • aansluiting bij de actualiteit;
 • interdisciplinaire opleiding waarmee je de samenhang tussen religie, cultuur en samenleving leert begrijpen;
 • mogelijkheid om mee te werken aan onderzoek van docenten;
 • international classroom;
 • mogelijkheid om opleiding volledig in het Engels te doen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.2
inhoud43.9
docenten4.34.1
studiefaciliteiten3.93.8
studielast3.93.7
studiebegeleiding4.33.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religion Studies aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 33 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.5 4.3
aantal eerstejaars 27 14
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 64% 62%
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

Voor de klas staan moet in je zitten, maar alleen met de juiste opleiding haal je alles uit jezelf. Als je ambities hebt om zelf voor de klas te staan als leraar Geschiedenis, Economie, Management & O
In de master religiewetenschappen staat de gevorderde bestudering van de wereldreligies en nieuwe religieuze stromingen centraal.
Deze tweejarige masteropleiding is uniek in Nederland. Je kunt de opleiding volgen na afronding van een aantal specifieke bacheloropleidingen.

Contact