Unsplashed background img 2

Saxionlogo

Studievoorlichting

Saxion Informatie Centrum

Enschede, Deventer, Apeldoorn

e: info@saxion.nl
t: 0570 - 603 700
w: % website

studenten

Unsplashed background img 2
totaal aantal studenten
25156studenten
12834man
12322vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
2584eerstejaars man
2668eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015