logo

Studievoorlichting

e:
t:
w: % website

studenten

totaal aantal studenten
648studenten
123man
525vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
25eerstejaars man
108eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015