! Matching is niet hetzelfde als selectie. Matching is bedoeld om jou te helpen om zelf te beoordelen of een bepaalde studie bij je past. Na afloop van matching is de keuze aan jou: blijf je bij je studiekeuze, of kies je voor een andere opleiding? Bij selectie is de keuze niet aan jou, maar bepaalt de onderwijsinstelling of je tot de opleiding van je keuze wordt toegelaten.Studies met selectie

Medicine350 plaatsen,
100% decentrale selectie
Psychobiology250 plaatsen,
100% decentrale selectie
25 plaatsen,
100% decentrale selectie
Dentistry68 plaatsen,
100% decentrale selectie
200 plaatsen,
100% decentrale selectieStudies met matching

een matchingsdag
 • proefcolleges
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
 • feedback gesprek met de opleiding
 • praktijkopdracht
een matchingsdag
 • proefcolleges
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • feedback gesprek met de opleiding
 • praktijkopdracht
een matchingsdag
 • proefcolleges
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
 • praktijkopdracht
een matchingsdag
 • proefcolleges
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
 • praktijkopdracht
Communication Scienceeen matchingsdag
 • proefcolleges
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
vooraf

een matchingsdag
 • proefcolleges
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
een matchingsdag
 • proefcolleges
 • gesprekken met studenten
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
een matchingsdag
 • proefcolleges
 • een intake assessment
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
vooraf
 • online vragenlijst

een matchingsdag
 • proefcolleges
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
Actuarial Science
een matchingsdag
 • proefcolleges
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
Econometrics and Operations Research
Fiscal Economics
Future Planet Studies/Bèta-gamma
Political Science
Sociology
een matchingsdag
 • proefcolleges
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
een matchingsdag
 • proefcolleges
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
Biology
Psychologyeen matchingsdag
 • proefcolleges
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
een matchingsdag
Political Science
Politics, Psychology, Law and Economicsvooraf

een matchingsdag

achteraf
 • De opleiding kan je uitnodigen voor een aanvullend gesprek