Deze opleiding heeft de volgende erkenningen:

Keuzegids topopleiding 2016


Print this pageprint
instituteRijksuniversiteit Groningen
Faculty of Philosophy
locationGroningen
Groningen
diplomaWijsbegeerte
degreeBA
program typeregular
program formfull-time
program duration3 years
credits (ECTS)180 EC
numerus fixusno numerus clausus
heeft een honours programma
application no56081


Open dagen en meeloopdagen

klik op een voorlichting voor meer informatie over tijd en locatie:

 • For prospective students who would like to learn more about bachelor programmes of the University of Groningen

  10:00 - 17:00, Rijksuniversiteit GroningenBroerstraat 5, Groningen
 • toon alle 6 evenementen

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
honours programma

honours programme ""


Een Honours Programme is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle studenten.

Er wordt extra inzet van de student verwacht bovenop de reguliere studielast. Studenten worden voor het programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie.
onderwijs
instruction language75% nl
teaching types60% self study
40% theory
modes of instructiongroup discussion, group assignment, lecture, individual assignment, literature study, oral presentation, research, practicum, seminar, tutorial, working group, self study
contact hours

evening educationn.v.t.
distance learningn.v.t.
bindend studieadvies
 • at least 45 EC in the first 12 months


accreditatie

This program has been accredited on November 30 2010 by the Dutch-Flamish Accreditation Organization (NVAO) and has received the following grades:

realized qualitysufficient
program cohesionsufficient
required study effortsufficient
staff qualitysufficient
staff sizesufficient
sufficient
study guidancesufficient
bron: NVAO

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

Program start and application deadlines

1 September 2017
statutory tarif : € 1478
institutional tarif : € 1478
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
1 September 2018
statutory tarif : €
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €

bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost periode
€ 500study materialyear
toelating
matching
De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck.
vooraf
 • online vragenformulier
matchingsdagen
 • praktijkopdracht
 • proefcollege
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • feedback gesprek met de opleiding
achteraf
 • De opleiding kan je uitnodigen voor een aanvullend gesprek

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Philosophy in Groningen

bron: Nibud
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Wijsbegeerte bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2016
# 1e jaars

% vrouw
Sinds het ontstaan van de Keuzegids Universiteiten en de "Beste Studies"-ranglijst van Elsevier wordt Wijsbegeerte in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 13 jaar tijd stonden we 11x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten en hoogleraren. De twee overige keren stonden we op nummer 2. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

 • Keuzegids 2017 Topopleiding;
 • Rotterdamse filosofen zich richten op de actualiteit van wetenschap en samenleving;
 • zowel de analytische als de continentale filosofie hier worden onderwezen;
 • het onderwijs kleinschalig en intensief is;
 • de docenten betrokken zijn bij het publieke debat;
 • filosofische practica zoals Filosofie en Film, Filosofie en Retorica deel uitmaken van het curriculum;
 • je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt met de module Filosofen aan het Werk.

Waarom Wijsbegeerte in Leiden?
 • Topopleiding Wijsbegeerte (bron: Keuzegids Universiteiten 2015)
 • Aandacht voor de geschiedenis van de wijsbegeerte én voor hedendaagse filosofische discussies
 • Kleinschalig, persoonlijk en betrokken onderwijs

The programme Philosophy: Global and Comparative Perspectives:

Als je kiest voor filosofie in Nijmegen, dan kies je voor een brede opleiding in de westerse filosofie. Je volgt inleidende en verdiepende cursussen in de vele deelgebieden die filosofie kent. Daarnaast heb je veel mogelijkheden om je eigen studieprogramma samen te stellen wat bij je past. Binnen de opleiding krijg je de vrijheid om je interesses en kennis te verdiepen of juist te verbreden. Er zijn veel specialisaties waardoor je volop de gelegenheid hebt om eigen accenten te leggen.

Mens en maatschappij staan centraal. Het onderwijs is kleinschalig en persoonlijk: in de colleges zie je veel interactie en studenten krijgen intensieve begeleiding en feedback. Ook is er veel aandacht voor loopbaanorientatie. In het derde jaar kies je uit drie unieke uitstroomprofielen: onderzoek, ondernemen of onderwijs – bij de laatste twee maakt een stage onderdeel uit van je studieprogramma.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.43.8
inhoud4.14.0
docenten4.44.1
studiefaciliteiten3.93.8
studielast4.23.9
studiebegeleiding3.83.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Philosophy aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.4 4.2
aantal eerstejaars 44 57
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 85% 68%
diploma binnen 4 jaar 41% 54%
werk op niveau in 1,5 jaar 48%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

Wat is bewustzijn? Wat maakt een bijdrage aan een discussie eigenlijk 'geldig'? Wanneer zijn verschillen in rijkdom en macht onrechtvaardig?
Welke rol kan de filosofie spelen in publieke debatten over maatschappelijke vraagstukken? Of op het terrein van overheidsbeleid? Hoe kun jij als filosoof een actieve bijdrage leveren?
Studeer je psychologie, natuurkunde, geschiedenis of... (vul maar in) en ben je geïnteresseerd in filosofische vragen met betrekking tot jouw vakgebied? Deze master biedt verbreding en verdieping!
Geschiedenis Vandaag is een maatschappelijk georiënteerde mastertrack. Je leert het verleden in het heden bloot te leggen en vanuit een historisch perspectief inzicht te geven in actuele kwesties.
Wil je na je studie Filosofie zelf voor de klas staan? Met deze educatieve master verdiep je je kennis van de filosofie; en leer je om die kennis over te brengen aan middelbare scholieren.
Tijdens de master Strategic Management leer je welke factoren bepalend zijn voor het succes van een bedrijf op de lange termijn; hoe je een strategie ontwikkelt, en hoe je deze strategie implementeert
Tijdens de master Supply Chain Management word je een expert in het ontwerpen, implementeren en managen van competitieve supply chains.
De masteropleiding Wijsbegeerte leidt je op tot specialist op een deelgebied binnen de filosofie. Ter voorbereiding op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid voor het lopen van een stage.
De tweejarige Engelstalige onderzoeksmaster wijsbegeerte is bedoeld voor talentvolle en gemotiveerde studenten. De opleiding heeft een internationaal karakter en is van hoog academisch niveau.

Contact