logo

Studievoorlichting

studenten

totaal aantal studenten
3428studenten
1934man
1494vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
480eerstejaars man
366eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015