Faculty of Philosophy, Theology & Religious Studies

Binnen de Radboud Universiteit neemt de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen een bijzondere plaats in. In deze faculteit leren studenten reflecteren over wijsgerige en levensbeschouwelijke vraagstukken.

Nijmegen school of Management

In onze faculteit verbinden medewerkers wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in uitdagende programma's op het gebied van bestuurskunde, bedrijfskunde, economie en bedrijfseconomie, geografie, milieu, planologie en politicologie.

faculty of Arts

Het Nijmeegse letterenonderzoek kent twee centrale thema's. In Europe and its Worlds bestuderen wij de Europese cultuur, geschiedenis en literatuur, maar wij doen dit door een vergelijking te maken met andere continenten en door het blootleggen van wederzijdse invloeden, nu en in het verleden.

Faculty of Medical Sciences

Faculty of Science

Aan de faculteit NWI of, nog korter, FNWI wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan en wordt wetenschappelijk onderwijs gegeven. Het onderwijs is ondergebracht in onderwijsinstituten en het onderzoek in onderzoekinstituten.

Faculty of Law

De Nijmeegse rechtenfaculteit heeft samenwerking met de rechtspraktijk hoog in het vaandel staan. In haar onderwijs en onderzoek is veel aandacht voor de wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Faculty of Social Sciences