Schoeverslogo

Studievoorlichting

Schoeverse: lerenenwerken@schoevers.nl
t: (030) 280 87 70
w: % website

studenten

totaal aantal studenten
studenten
0man
0vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
eerstejaars man
eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015