Sign Language Linguistics

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

The Bachelor's programme Sign Language Linguistics is meant for students with a broad interest in languages and in sign languages specifically, and want to acquire at least one sign language themself.

open_in_newstudy website

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig English
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditaties, NVAO
croho-code56803
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Sign Language Linguistics teaches you to investigate sign languages - their structure, their acquisition, and their use - from the perspective of a linguist. Sign languages from all around the globe show interesting similarities, but yet, they are not mutually intelligible, as they also differ from each other in significant ways. Interestingly, many of these differences reflect variation also attested in spoken languages. As a sign language linguist you are interested in how sign languages are structured, how children and adults acquire them, how they function in society, and how they are subject to change. Perhaps you are curious about differences between sign languages, problems that may arise in their acquisition, or the extent to which they are different or similar to spoken languages. You may wonder how this relates to how languages in general and sign languages in particular are processed in the brain. Or you might be interested in how sign languages may be captured in formal models that allow us to generalise across all languages that we know of, spoken and signed. These are all questions that will be asked and addressed when you study Sign Language Linguistics at the UvA.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de University of Amsterdam?

  • The University of Amsterdam is one of the few universities in the world to offer a fully-fledged programme with a focus on the structure, acquisition, and use of visual-gestural languages.
  • A world-class education: the Linguistics programme is ranked highest in Continental Europe and 15th overall according to the QS World University Rankings by Subject 2019.
  • Amsterdam has a thriving community of signers of NGT with many social activities.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programme FGw

The Faculty of Humanities (FGw) offers an Honours programme for talented students who have the desire and ability to do more than a regular Bachelor's programme.

The Honours programme consists of 30 ECTS. This 30 ECTS workload is additional to the workload of the regular programme (180 ECTS). If you successfully complete the programme, this will be mentioned on the supplement of your Bachelor's degree certificate.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

98 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
52 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de University of Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 University of Amsterdam
Sign Language Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/6 University of Amsterdam
Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Leiden University
Taalwetenschap
€ 350 gemiddelde kamerhuur
35 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 University of Groningen
Taalwetenschap
€ 303 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Radboud University Nijmegen
Taalwetenschap
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Utrecht University
Taalwetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.63.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.33.7
studielast3.73.8
studiebegeleiding3.53.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sign Language Linguistics aan de University of Amsterdam is beoordeeld door 15 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: University of Amsterdam 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4.3
aantal eerstejaars 70 45
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 65% 71%
diploma binnen 4 jaar 54% 63%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
A completed Bachelor's programme in Sign Language Linguistics offers a wide range of career possibilities. You may apply for jobs in the narrower field of sign language linguistics and deaf education, linguistics, but also in other positions that require a critical, independent, and analytical mind in combination with good language skills.
Jobs that our alumni have found their way to include positions as: Scientific research into the structure or acquisition of sign languages, Advisory services in deaf education, Developing course materials on sign languages, Deaf schools, Hospitals, Institutions that supply support for deaf clients with psychological or social problems

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

current job market
bron: arbeidsmonitor
€ 1414gemiddeld bruto maandloon
38%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
40%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
63%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Leiden UniversityAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
University of GroningenApplied Linguistics - TEFLgeen aanvullende eisen
University of AmsterdamBrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
Universiteit voor HumanistiekBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
University of GroningenClinical Linguistics / EMCL research+ aanv. eisen
Radboud University NijmegenCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
VU University AmsterdamSchrijven en Vertalen+ aanv. eisen
Tilburg University Data Science and Society+ aanv. eisen
University of GroningenDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Leiden UniversityEducatieve master Duits educational+ aanv. eisen
Leiden UniversityEducatieve master Engels educational+ aanv. eisen
Leiden UniversityEducatieve master Frans educational+ aanv. eisen
Leiden UniversityEducatieve master Nederlands educational+ aanv. eisen
Utrecht UniversityHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
VU University AmsterdamLinguistics researchgeen aanvullende eisen
Leiden UniversityLinguistics+ aanv. eisen
Utrecht UniversityLinguistics research+ aanv. eisen
Tilburg University Kunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
University of GroningenLanguage and Cognition research+ aanv. eisen
Radboud University NijmegenLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
Leiden UniversityLinguistics (Research) research+ motivatiebrief
Leiden UniversityLinguistics (specialisation)geen aanvullende eisen
Radboud University NijmegenLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
University of AmsterdamGeneral Linguisticsgeen aanvullende eisen
VU University AmsterdamLanguage Description and Comparative Linguisticsgeen aanvullende eisen
University of AmsterdamLogic+ aanv. eisen
Universiteit voor HumanistiekMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
Universiteit voor HumanistiekMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Leiden UniversityModern Languages+ aanv. eisen
Radboud University NijmegenDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Leiden UniversityNeerlandistiek/Dutch Studies+ aanv. eisen
Leiden UniversityNederlandse taalkunde+ aanv. eisen
Leiden UniversityTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
University of GroningenNeurolinguïstiek+ aanv. eisen
Tilburg University Research Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud University NijmegenTaal- en Spraakpathologie+ aanv. eisen
VU University AmsterdamToegepaste Taalwetenschap+ 18 EC pre-master
Radboud University NijmegenTaalwetenschappen/Linguisticsgeen aanvullende eisen
University of GroningenTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
University of GroningenVertalen in Europa+ aanv. eisen
University of GroningenVoice Technologygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Education Desk Fgw
T: 020 525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website