Environmental Sciences

Hogeschool VHL

Unsplashed background img 2

Deze opleidinglocatieLeeuwarden
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Dutch
voornamelijk English
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34284

Waarom aan de Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Energy and Climate

.

By specialising in Energy and Climate, you will learn that sustainable energy is not only better for the environment, but it also makes countries such as the Netherlands less dependent on other oil-producing countries.Sustainable energy and energy-saving measures are among the most important current issues. By 2020, at least 20% of the energy sources in Europe must become sustainable. Luckily, there are plenty of options to achieve that, such as wind energy, solar power and biomass energy. Our study programme looks for innovative solutions and answers to questions like: how much energy do windmills produce, and is it possible to switch exclusively to sustainable energy with our current lifestyle? How can we adapt to climate change and ensure that efficient climate agreements will be made all over the world? How can we contribute as individuals? These are only some of the issues that you will be solving on a daily basis when you start working as a professional in the climate and energy management sector. As this sector is quickly growing, many jobs will be waiting for you when you graduate!

specialisatie Applied Ecology

The specialisation in Applied Ecology will teach you an ecosystem view of landscapes, which focuses on the processes that shape landscapes and the ecosystems in them.

It is through these landscape ecological processes that (human) land use influences biodiversity. You will learn research methods to study landscapes, biodiversity and landscape ecological processes. In combination with the knowledge of water management and nature management techniques, this will enable you to help strengthen the balance between land use and biodiversity.

specialisatie Water and Environmental Technology

In the specialisation Water and Environmental Technology, you will learn about the importance of clean drinking water and keeping our sources of drinking water clean.

You will also learn about technologies to treat contaminated soils and waste water. Clean soil, clean air and good water quality is vital; not only for people, but for everything that surrounds us. In the specialisation Water and Environmental Technology, you can choose either a .stream with special attention for water technology or a stream that covers the wider field of environmental technologies. In the former you will study the different aspects of purification and treatment of household and industrial waste water, so it can be reused. Drinking water is a major issue in the world, as currently 1 billion people do not have access to clean drinking water. 'Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all' is one of the Sustainable Development Goals for the years 2015 – 2030, of the United Nations. The Netherlands is striving to be one of the most innovative countries in the field of water technology! In the stream Environmental Technology you will learn not only about water technology, but also about energy, material cycles, air quality and climate issues. So, if you wish to specialise in water and environmental technology, you have come to the right place!

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
90% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, practicum, internship, project, lecture, self study, research project, working group, group assignment, individual assignment
objectives
bindend studieadvies
  • minimaal 46 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 9000
niet-EU/EER studenten : € 9000

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mmet scheikunde
havo C&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mmet scheikunde of nlt
vwo C&Mmet wiskunde A of B en scheikunde
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels, wiskunde A of B en scheikunde op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

183 studenten volgen deze opleiding
28% daarvan is vrouw
30 eerstejaars gestart in 2017
17% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences
Milieukunde
gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
90% Engelstalig
2/6 Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences
Sustainable Water Technology
gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences
Innovations for sustainability
gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Avans University of Applied Sciences
Environmental Science for Sustainable Energy and Technology of Milieukunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
64 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 Hogeschool HAS Den Bosch
Milieukunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 Saxion
Klimaat en Management (studieroute)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.8
docenten3.63.8
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.53.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Environmental Sciences aan de Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences is beoordeeld door 126 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.8 4.1
aantal eerstejaars 36 58
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 74% 73%
diploma binnen 5 jaar 42% 49%
doorstuderen 6% 25%
werk op niveau in 1,5 jaar 10

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

current job market
bron: arbeidsmonitor
€ 2113gemiddeld bruto maandloon
17%kans op een vaste baan
87%kans op een voltijd baan
39%kans op een baan op niveau
47%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityBiobased Sciences+ aanv. eisen
Radboud University NijmegenBiology+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityBiotechnology+ cijfergemiddelde
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
University of TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 15 EC pre-master
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Tilburg University Ethiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
University of TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityWater Technology+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur natuur en milieu
beleidsmedewerker kwaliteit van de omgeving
consultant bij een ingenieursbureau
controleur waterkwaliteit
inspecteur toezicht en handhaving
manager ruimtelijke ordening
milieukundig adviseur
projectleider duurzame energie
projectleider gebiedsontwikkeling
watertechnoloog
bron: StudieData

Contact

Infodesk, Locatie Leeuwarden
E: info@hvhl.nl
T: +31(0)58-2846305
International Infodesk
E: info@vhluniversity.com
T: +31(0)26-3695566
International Infodesk de
E: info@vhluniversity.de
T: +31 (0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.