Hogeschool Inhollandlogo

Studievoorlichting

Studie-informatiepunt

Alkmaar, Amsterdam/Diemen, Delft, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Hoofddorp, Rotterdam

e:
t:
w: % website

studenten

totaal aantal studenten
25574studenten
10812man
14762vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
1894eerstejaars man
2638eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015

organisatie

faculteiten