Are you interested in written and material sources from Antiquity? Do you want to know how to write a commentary on an ancient text? Then this programme is just the thing for you.

For news and information about the department of Greek and Latin, visit the departmental website.

NB: If international students apply to this programme, the language of instruction will be English.

In this one-year's Master track you learn how to tackle different aspects of Classical Antiquity in an academic way and how to write a commentary on a classical text. You may choose between a more linguistic or more cultural-historical approach. Besides literary sources, inscriptions, papyri and archaeological sources are also used to shed light on the world of Classical Antiquity. It is also possible to follow courses at another faculty, within the Masterlanguage programme, or to include a work placement in the programme. You will finish your programme by writing a thesis.

This Master's degree is offered on a full-time and on a part-time basis. The part-time programme is the same as the full-time programme, but spread over a longer period. Please contact the study advisor (studieadviseur.gltc@rug.nl) for more information. program websiteofficial website Print this pageprint
instituteRijksuniversiteit Groningen
Faculty of Arts
locationGroningen
Groningen
diplomaOudheidstudies
degreeMA
program typeregular
program formpart-time
program duration12 months
credits (ECTS)60 EC
numerus fixusno numerus clausus
geen honoursprogramma
application no60821


Open dagen en meeloopdagen

klik op een voorlichting voor meer informatie over tijd en locatie:

  • The University of Groningen organizes open days to promote all its Master's degree programmes. Some faculties will present their Master's degree programmes through presentations, information fairs and individual counselling.

    Rijksuniversiteit GroningenBroerstraat 5, Groningen

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
onderwijs
instruction language100% en
teaching types40% self study
50% theory
10% practice
modes of instructionliterature study, research, tutorial, group assignment, individual assignment, self study
contact hours

evening educationn.v.t.
distance learningn.v.t.
accreditatie

This program has been accredited on 20 by the Dutch-Flamish Accreditation Organization (NVAO) and has received the following grades:

realized quality
program cohesion
required study effort
staff quality
staff size
study guidance
bron: NVAO
curriculum
For detailed description of the courses offered this year, please consult the online course catalogue ocasys: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=5458
In addition to the range of course units provided by this track itself, students can also follow Masterlanguage courses. Masterlanguage is a national programme that offers courses for students of European languages, but also of Greek and Latin. The courses are jointly organized by lecturers from Radboud University, the University of Groningen, Leiden University, Utrecht University, the University of Amsterdam and VU University Amsterdam. More information about the courses, entry requirements and registration can be found on the Masterlanguage website: http://www.masterlanguage.nl. You may follow Masterlanguage courses in consultation with the Board of Examiners of your Master's degree programme.


study abroad
Contact for more information on studying abroad: study advisor drs. R.P. van der Borg (studieadviseur.gltc@rug.nl).

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

Program start and application deadlines

1 February 2018
statutory tarif : €
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
1 September 2017
statutory tarif : € 1478
institutional tarif : € 1478
non-EU/EER tarif : € 7600
Netherlands Fellowship programme : €
1 September 2018
statutory tarif : €
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
toelating

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
sepjulperiode
Landscape and memory
5 EC
10 EC
10 EC
5 EC
10 EC
20 EC

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Classical Studies in Groningen

bron: Nibud
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Oudheidstudies bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2016
# 1e jaars

% vrouw
  • Na afronding is de student in staat zelfstandig onderzoek te doen naar schriftelijke en materiële bronnen uit de oudheid en om op academisch niveau commentaar te leveren op klassieke bronnen
  • Mogelijkheid door te stromen naar de educatieve master Griekse en Latijnse taal en cultuur

  • Oude Geschiedenis in Groningen zoekt bewust naar interdisciplinaire benaderingen over de grenzen van periodes en specialismes heen
  • Interesse in de globale processen van culturele, religieuze, politieke en sociaaleconomische eenwording van het Mediterrane gebied
  • Specifieke aandacht voor theorieën en concepten met contemporaine relevantie voor wetenschap en maatschappij
  • Veel expertise in de omgang met zeer verschillende typen bronnenmateriaal

Arbeidskansen

Contact