With a mix of theory, research approaches, and practical work, Arts and Society prepares creative thinkers and doers for a professional career on the cutting edge between art and society.

The cultural world is in a state of rapid transformation due to technological innovation, urbanisation, economic globalisation, and an increasingly unpredictable sociopolitical landscape. All facets of the arts – practice, organisation, leadership, societal relevance, and internationalisation (in Europe and beyond) – are affected by this transformation. Utrecht's Master of Arts and Society will prepare you to operate as a leading figure in the global arts, media, and cultural sectors of the future.

Our Master's programme was designed to meet the urgent need for arts professionals who possess rigorous theoretical and research skills coupled with practical abilities and an acute awareness of the current state of the sector at the local and global levels. As a student in this programme you will explore, for example, the dynamics and dilemmas within existing mainstream culture and its relationship with a growing number of “alternative” cultural practices, new models of creative production and industry, and the ever-increasing role of the arts in social justice.


program websiteofficial website Print this pageprint
instituteUniversiteit Utrecht
Faculty of Humanities
locationUtrecht
diplomaKunst- & cultuurwetenschappen
degreeMA
program typeregular
program formfull-time
program duration12 months
credits (ECTS)60 EC
numerus fixusmaximum aantal plaatsen: 40
geen honoursprogramma
application no60087


Open dagen en meeloopdagen

klik op een voorlichting voor meer informatie over tijd en locatie:

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
onderwijs
instruction language100% en
teaching types20% self study
30% theory
50% practice
modes of instructiongroup assignment, lecture, practicum, seminar, internship, self study
contact hours

evening educationn.v.t.
distance learningn.v.t.
accreditatie

This program has been accredited on 20 by the Dutch-Flamish Accreditation Organization (NVAO) and has received the following grades:

realized quality
program cohesion
required study effort
staff quality
staff size
study guidance
bron: NVAO

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

Program start and application deadlines

1 September 2017
admission deadline 1 April 2017
statutory tarif : € 1787
institutional tarif : € 10237
non-EU/EER tarif : € 15167
Netherlands Fellowship programme : €
1 September 2018
admission deadline 1 April 2018
statutory tarif : €
institutional tarif : €
non-EU/EER tarif : €
Netherlands Fellowship programme : €
toelating

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Arts and Society in Utrecht

bron: Nibud
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Kunst- & cultuurwetenschappen bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

specialisaties

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2016
# 1e jaars

% vrouw
specialisaties:
 • Young Innovators

specialisaties:
 • Young Innovators

specialisaties:
 • Arts, Culture and Society
 • Cultural Economics and Entrepreneurship
 • Place, Culture and Tourism
Studying arts and culture at Erasmus University Rotterdam means:

 • studying arts and culture from multiple angles (sociology, economy, policy making);
 • looking at arts and culture in a local as well as global context;
 • getting prepared for a career in a dynamic, ever-changing sector;
 • you can analyse and conduct research;
 • studying at one of the most international universities in the world, according to Times Higher Education;
 • studying in the vibrant and ever growing city of Rotterdam.

 • You will benefit from contacts with eminent national and international institutions, the department has excellent contacts with prominent museums.
 • The programme has strong connections with the art history institutes in Florence and Rome
 • The Master's programme is personally-tailored and small-scale.

 • You will benefit from contacts with eminent national and international institutions, the department has excellent contacts with prominent museums.
 • The programme has strong connections with the art history institutes in Florence and Rome
 • The Master's programme is personally-tailored and small-scale.

specialisaties:
 • Leiden Leadership Programme
 • You will benefit from contacts with eminent national and international institutions, the department has excellent contacts with prominent museums
 • The programme has strong connections with the art history institutes in Florence and Rome
 • The Master's programme is personally-tailored and small-scale

 • Leiden is the only university with a Chair in Design and applied arts and where you can study art in global perspective.
 • You will have a personal mentor during your master.
 • You will benefit from contacts with eminent national and international institutions.

 • Aandacht voor zowel verleden, heden als toekomst van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen.
 • Sterk interdisciplinaire aanpak, waarbij historische en landschappelijke benaderingen worden gecombineerd.
 • Uitstekende combinatie wetenschap en praktijk.

specialisaties:
 • General Information
 • Music, Theatre and Performance Studies
 • Film and Contemporary Audiovisual Media
 • Arts, Policy and Cultural Entrepreneurship
 • Arts, Cognition and Criticism
 • Internship and Master's Thesis
 • Master's Honours Programme
 • Fully aims to develop analytical skills in evaluating the role performed by the arts in society
 • Offers unique combination of practical skills and academic reflection
 • Specialisation offered in different art forms, related to the Arts discipline or Professional framework
 • Features guest lectures by outstanding artists, art organisers, cultural critics and policy makers

specialisaties:
 • History of Architecture and Town planning
 • Master's Honours Programme
 • Master's placement
The course positions the evolution of the European city (including the post-socialist cities in Central and Eastern Europe) as intimately linked with trends and tendencies at the global scale. The input of the Thomassen a Thuessink Chair results in a clear focus on the health effects of the built environment and the phenomena summarized in the healthy cities concept (ranging from yesterday's hygienic measures to tomorrows urban guerilla gardening campaigns)

specialisaties:
 • Master's Honours Programme
 • Uitstekende combinatie wetenschap en praktijk
 • Duidelijke relatie tussen onderzoek en praktijk door middel van excursies en stage
 • Kunstgeschiedenis is de beste mastertrack kunstgeschiedenis in Nederland (volgens studenten enquête Elsevier Beste Studies)
 • Ontwikkeling van analytische vaardigheden bij bestudering van het functioneren van kunst in de samenleving.

specialisaties:
 • Modern and Contemporary Art
 • Early Modern Art
 • Curatorial Studies
 • Focus op Italiaanse Renaissance en Barok, Vroeg-Nederlandse kunst, 20e-eeuwse kunst, kunstkritiek en nieuwe media, materialen en technieken.
 • Excursies naar Rome en Berlijn.
 • Unieke specialisatie museumconservator, in samenwerking met enkele van de belangrijkste musea in Nederland en België.

specialisaties:
 • Master's Honours Programme
 • Studenten van de Conservatorenopleiding in Groningen kunnen stage lopen bij een belangrijk museum in Nederland of België. Het lopen van deze stage kan de kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
 • De Conservatorenopleiding in Groningen is de enige in Nederland die volledig gericht is op kunsthistorische studenten en kunstmusea.

 • Het is de enige Nederlandstalige masterspecialisatie volledig gespecialiseerd in kunstbeleid en (privé)financiering;
 • Je doet een onderzoeksstage bij een culturele organisatie;
 • Je krijgt regelmatig college van gastdocenten;
 • Het onderwijs is interactief: de cursussen bestaan enkel uit actieve werkvormen;
 • De opleiding is kleinschalig, de sfeer persoonlijk en betrokken;
 • Actueel onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verweven.

 • Je ontwikkelt praktische vaardigheden, maar specialiseert je ook in de diepte;
 • Je ontwikkelt een echte kennersblik: in de opleiding staat echt contact met de kunstobjecten zelf centraal.
 • Je docenten zijn internationaal georiënteerde experts uit binnen- en buitenland;
 • Je kunt, mede door de ruime contacten van de opleiding, stage lopen in binnen- en buitenland.

The Master's specialisation in Tourism and Culture at Radboud University is the only Master's in Cultural Tourism Studies in The Netherlands. The study programme has an interdisciplinary approach, combining history, literary and cultural studies, art history, and heritage studies. Academic research is combined with practical on-the-job training through research projects, policy papers and workshops with public or commercial partners.

specialisaties:
 • Creative Industries
 • focus op maatschappelijke rol van kunst en cultuur
 • keuze voor een meer cultuur- of meer kunsthistorische invulling
 • rechtstreeks toegang tot eerstegraadslerarenopleiding CKV/Kunst algemeen
 • kleinschalig en persoonlijk onderwijs
 • sterke koppeling praktijkonderzoek en onderwijs
 • veelzijdigheid van onderwijsvormen en opdrachten

This programme, which is unique to the Netherlands, combines theory and practice and works closely together with several societal partners: the province of Gelderland, cultural centre LUX, cultural centre Wintertuin, Film festival Go Short, Valkhof museum, Van Abbe museum, Museum of Modern Art in Arnhem, Textile Museum Tilburg, Philips Research, the Royal Library (Huygens Institute), Centre of Expertise for Fashion in Arnhem, and art collections in companies like AKZO/Nobel Art Foundation.

specialisaties:
 • PREMIUM
Het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) is op de Universiteit Maastricht uniek.
Studenten werken in kleine groepen (12-15) aan een academisch of praktisch probleem. PGO is gericht op studenten: De docent is er om je op weg te helpen, maar je hebt zelf de leiding over je leer proces. Deze actieve aanpak helpt je om zelf bezig te zijn met het probleem en zelf nieuwe oplossingen te zoeken.

Het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) is op de Universiteit Maastricht uniek.
Studenten werken in kleine groepen (12-15) aan een academisch of praktisch probleem. PGO is gericht op studenten: De docent is er om je op weg te helpen, maar je hebt zelf de leiding over je leer proces. Deze actieve aanpak helpt je om zelf bezig te zijn met het probleem en zelf nieuwe oplossingen te zoeken.

specialisaties:
 • PREMIUM
Het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) is op de Universiteit Maastricht uniek. Studenten werken in kleine groepen (12-15) aan een academisch of praktisch probleem. PGO is gericht op studenten: De docent is er om je op weg te helpen, maar je hebt zelf de leiding over je leer proces. Deze actieve aanpak helpt je om zelf bezig te zijn met het probleem en zelf nieuwe oplossingen te zoeken.

Het onderwijs is interdisciplinair, internationaal georiënteerd, kleinschalig en interactief. De opleiding vindt haar basis in methoden uit cultuur- en literatuurwetenschap, sociologie, geschiedenis en filosofie.

De opleiding is uniek binnen het Nederlandse taalgebied. Door het interdisciplinaire karakter van de opleiding wordt Jeugdliteratuur vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, wat diepgaande discussies tussen docenten en studenten mogelijk maakt. Studenten hebben de mogelijkheid om een korte stage binnen het werkveld te volgen waarin zij leren en ervaren hoe zij hun kennis kunnen toepassen in de praktijk.

De specialisaties, die vrijwel allemaal internationaal georiënteerd zijn, bieden studenten de mogelijkheid zich te verdiepen in een richting die het beste aansluit bij hun ambities en interesses.
Alle specialisaties zijn interdisciplinair en het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, wat diepgaande discussies tussen docenten en studenten mogelijk maakt.

Het onderwijs is kleinschalig en interactief. Door het interdisciplinaire karakter van de opleiding analyseren studenten complexe communicatieve uitdagingen vanuit diverse invalshoeken. Studenten maken onderdeel uit van een internationale groep waardoor zij aan den lijve ondervinden hoe diversiteit van invloed is op communicatie en samenwerking.

Binnen het programma worden complexe situaties benaderd vanuit meerdere disciplines (sociologie, psychologie, personeel- en organisatiemanagement, sociolinguïstiek). Studenten krijgen les van wetenschappers met een internationale oriëntatie die stevig geworteld zijn in onderzoeksgroepen met hoogwaardige, relevante expertise. Binnen het programma doen studenten niet alleen theoretische kennis op, maar passen zij die ook toe op echte casussen binnen bedrijven en organisaties.

Door het interdisciplinaire karakter van de opleiding worden rituelen en hun betekenis voor en uitwerking op individuen en de
samenleving geanalyseerd vanuit diverse invalshoeken. Het onderwijs is kleinschalig en interactief. De opleiding biedt niet alleen een stevige theoretische basis, maar laat studenten ook kennismaken met het werkveld ter voorbereiding op een carrière binnen de hedendaagse, dynamische beroepspraktijk.

This specialization is unique in the Netherlands, allowing you to research digital and process-based art in the broader context of contemporary art history.
In Amsterdam, you can profit from extensive archives and collections, attend festivals and frequent the numerous exhibitions of contemporary art.
Your teachers are top-quality researchers with a strong international profile. You are part of an international classroom environment, in contact with students from all over the world.

 • Our staff is actively involved in numerous local, national, international networks.
 • The urban setting, the multicultural mind-set of the people of Amsterdam, and the presence of a thriving cultural city life give your education a special dimension.
 • Alternative approaches: Our programme is very broad, but with plenty of opportunities to develop your own personal interests.
 • The opportunities for collaboration between the design sector and cultural institutions in Amsterdam are endless.

 • De VU heeft een zelfstandig masterprogramma Architectuurgeschiedenis waar over de volle breedte van het vak onderwijs wordt gegeven. Van middeleeuwen tot en met de actualiteit wordt aandacht besteed aan architectuur (inclusief wooncultuur), stede(n)bouw en tuin- en landschapsarchitectuur.
 • Het programma is flexibel: door samenwerking met Kunstgeschiedenis en Algemene cultuurwetenschappen kun je een uniek programma samenstellen.
 • De master is praktijkgericht, je gaat veel het veld in.

 • Het programma is flexibel. Je kunt kiezen tussen drie onderscheidende specialisaties en er is de mogelijkheid modules te volgen bij verwante opleidingen.
 • Het studieterrein is breed. De samenwerking met Algemene cultuurwetenschappen biedt je de mogelijkheid een uniek pakket samen te stellen.
 • De master is praktijkgericht. Je gaat veel het veld in.

 • Staff is actively involved in numerous local, national, international networks
 • Many opportunities for collaboration with the cultural institutions in Amsterdam
 • Unique program: The opportunity to focus on a comparison between various media and art forms or to study intermedialities in relation to a specific dominant medium.
 • You can study using a wide array of theoretical, analytical and historical frameworks: theory meets practice
 • Studying in the city of Amsterdam is a unique experience

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.8
inhoud3.83.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.43.1
studielast3.43.3
studiebegeleiding3.43.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Arts and Society aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 56 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.

Arbeidskansen

Contact