Faculty of Science

De faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht staat voor onderzoek van wereldklasse en innovatief onderwijs.

Faculty of Veterinary Medicine

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Dit betekent dat onze faculteit nationaal (en in toenemende mate internationaal) aanspreekpunt en expertisecentrum is voor alle diergeneeskundige aangelegenheden.

Faculty of Humanities

De faculteit steunt op vier pijlers: departementen, Schools, onderzoekinstituten en bedrijfsvoering.

Faculty of Medicine

In het UMC Utrecht wordt voortdurend gebouwd aan goede zorg met als bouwstenen kennis en mensen.

Faculty of Geosciences

De faculteit Geowetenschappen heeft een internationale toppositie waar het gaat om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aarde, duurzaamheid, stad en migratie. Tussen deze vier hoekpunten komen de grote wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van onze tijd bij elkaar.

Faculty of Law, Economics and Governance

Met ruim 5.500 studenten en bijna 700 medewerkers is de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie één van de grote faculteiten van de Universiteit Utrecht.

Faculty of Social and Behavioural Sciences

De missie van de faculteit Sociale Wetenschappen is het verrichten van kwalitatief hoogwaardig en relevant wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van uitdagend academisch onderwijs op het gebied van menselijk gedrag en de menselijke samenleving.