Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Utrecht University Arts and Society full-time 20
Utrecht University Arts and Society part-time 20
University of Groningen Biologie full-time 300
University of Groningen Biomedische Technologie full-time 125
Utrecht University Biomedische wetenschappen full-time 175 569
Utrecht University College of Pharmaceutical Sciences full-time 50 435
Utrecht University Communicatie, beleid en management full-time 25
Utrecht University Comparative Literary Studies full-time 20
Utrecht University Conflict Studies and Human Rights full-time 40
NHTV Breda University of Applied Sciences Creative Media and Game Technologies full-time 180 655
Utrecht University Diergeneeskunde full-time 225 1043
Hanze University of Applied Sciences, Groningen Doing Business in Europe - International Communication full-time 25
Maastricht University Effectief Leiderschap full-time 20
Utrecht University European Governance full-time 25
Hanze University of Applied Sciences, Groningen Family health and Family Care full-time 25
University of Groningen Farmacie full-time 225
Utrecht University Film- en televisiewetenschap full-time 40
Utrecht University Film- en televisiewetenschap part-time 40
Maastricht University Forensic Psychology full-time 24
Utrecht University Gender Studies full-time 40
Utrecht University Gender Studies part-time 40
Utrecht University Gender Studies (Research) full-time 20
Maastricht University Geneeskunde full-time 316 1327
Utrecht University Geneeskunde full-time 304 1145
Utrecht University Geneeskunde van gezelschapsdieren full-time 225
Utrecht University Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid full-time 225
Utrecht University Gezondheidszorg paard full-time 225
Hanze University of Applied Sciences, Groningen Global Health and Quantified Self full-time 25
Utrecht University Global Sustainability Science full-time 150 368
Utrecht University Infection and Immunity full-time 25
University of Groningen Informatica full-time 200
Utrecht University Interculturele communicatie full-time 60
University of Groningen International Business full-time 550
Maastricht University International Business full-time 875 1475
Utrecht University International Relations in Historical Perspective full-time 60
University of Groningen Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie full-time 300 710
Utrecht University Leraar VHO Engels 30
Utrecht University Leraar VHO geschiedenis 22
Utrecht University Leraar VHO maatschappijleer en maatschappijwetenschappen 20
Utrecht University Leraar VHO Spaans 8
Wageningen University Moleculaire Levenswetenschappen full-time 100 135
Utrecht University New Media and Digital Culture full-time 40
Utrecht University Organisaties, verandering en management full-time 25
Hanze University of Applied Sciences, Groningen Physiotherapy full-time 285 684
Hanze University of Applied Sciences, Groningen Physiotherapy and Sports full-time 25
Maastricht University Psychologie full-time 525 1332
Utrecht University Psychologie full-time 600
University of Groningen Psychologie (EN) full-time 600 1126
University of Twente Psychology full-time 400
Hanze University of Applied Sciences, Groningen Public Affairs full-time 30
Utrecht University Research in Public Administration and Organisational Science full-time 25
Utrecht University Science and Business Management full-time 60
Utrecht University Sportbeleid en sportmanagement dual 25
Utrecht University Strategisch human resource management full-time 20
University of Twente Technische Geneeskunde full-time 150 274