faculty of Earth and Life Sciences

Faculty of Science

Faculty of Behavioural and Movement Sciences

Faculty of Humanities

VUmc School of Medical Sciences

Faculty of Law

Bij de faculteit werken circa 230 mensen. Het grootste deel hiervan bestaat uit wetenschappelijk personeel (hoogleraren, universitair (hoofd-)docenten, onderzoekers en promovendi).

Faculty of Religion and Theology

De faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam is een oecumenisch-protestantse faculteit die haar wetenschappelijke werkzaamheden op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening verricht.

Faculty of Social Sciences

Faculty of Dentistry (ACTA)

faculty of Sciences

De Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW) van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt binnen de disciplines Informatica, Natuurkunde & Sterrenkunde, Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen en Wiskunde 9 bacheloropleidingen en 12 masteropleidingen aan.

faculty of Philosophy and Education

School of Business and Economics