Deze opleiding

Nanobiology is a relatively new area of research that bridges the boundaries of physics, nanophysics, biology and medical research.

open_in_newstudy website

locatieDelft, Rotterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig English
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55003
numerus fixus120plaatsen
honoursheeft honours track
There is still a great deal to discover in the field of nanobiology, therefore it will be a challenging course particularly suited to inquisitive students. The course is run as a partnership between TU Delft and the Erasmus MC (Erasmus University Rotterdam), enabling the expertise and strengths of both institutions to be combined in the course. The thorough grounding in physics and mathematics offered by the course, will concentrate on biomedical and nanosciences. The course also includes numerous practical laboratory based lessons, which provide an opportunity to work with advanced research equipment. You'll be switching between the likes of Physical Instrumentation, Optics & Microscopy and a Nanobiology lab course. To prepare you, as far as possible, for the international working environment that you're likely to enter as a result of the study, the whole programme will be taught in English. Subjects will be taught in two cities, with subjects such as Biophysics, or Thermodynamics & Transport, covered in Delft and Molecular Biology and Genetics in Rotterdam.

Waarom aan de Delft University of Technology?

The Nanobiology Bachelor's degree programme teaches the fundamental knowledge and skills needed to describe and study the complexity of living systems. The programme's emphasis is on learning to apply quantitative analysis based on the principles of physics. These skills and knowledge will bring about changes which, in the near future, will impact on our society not only in terms of medicine, but also energy, food and beyond. Nanobiology will enable you to contribute to improving society by addr

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn the studyguides it states for each subject the educational form, study goals and the form of testing.
1e jaar In the first year of the nanobiology program, you will gain a solid foundation in several areas which form the foundation of Nanobiology. In addition, you will learn research skills and laboratory techniques and start to master the scientific approach.
periode
1234
Genetics
4 EC
Introduction to Nanobiology
3 EC
Chemistry 1 and 2
6 EC
Analysis 1,2,3
13 EC
Physics 1a en 1b
7 EC
Biochemistry
3 EC
Biophysics
3 EC
Labcourse 1 and 2
6 EC
Molecular Biology
3 EC
Journal Club 1
3 EC
Linear Algebra
3 EC
Biomolecular Programming
3 EC
Physical Biology of the Cell 1
3 EC
2e jaar In the second year, you get a continuation in theoretical knowledge going further into biology and physics. There is even more emphasis on integration on using physics and mathematics to understand and model biology.
periode
1234
Physics 2
3 EC
Thermodynamics and Transport
3 EC
Differential Equations
3 EC
Biomolecular Structures & Function onderzoek
3 EC
Electronic Instrumentation
6 EC
Signals and Systems
6 EC
Philosophy and Ethics
3 EC
Physical Biology of the Cell 2
3 EC
Evolutionary and Developmental Biology
6 EC
Statistics
3 EC
Optics and Microscopy
3 EC
Microscopy/Nanoscopy practice
1 EC
Computational Science
3 EC
Bioinformatics
4 EC
Nanotechnology
2 EC
Statistical Physics
3 EC
Image Analysis
3 EC
Journal Club 2
1 EC
3e jaar The 3rd year consists of three parts, a 30 EC minor, 10 EC of Nanobiology electives and a 20 EC Bachelor End Project.
periode
1234
Bachelor End Project
20 EC
High Speed Scientific Computing keuzevak
2.5 EC
Quantum Mechanics for Nanobiology 1 & 2 keuzevak
5 EC
Genomics Technology in Breast Cancer Research keuzevak
2.5 EC
Optics and its Applications in Nanobiology keuzevak
2.5 EC
Writing a Bachelor's Thesis in English keuzevak
2.5 EC
Nanomedicine keuzevak
2.5 EC
Computational Neuroscience keuzevak
2.5 EC
A Primer in Neuroscience keuzevak
2.5 EC
Molecular Motors keuzevak
2.5 EC
Epigenetics keuzevak
2.5 EC
Human Complex Genetics keuzevak
2.5 EC
Advanced Math Topics keuzevak
2.5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet35% zelfstudie
35% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
blended learning, computer exercise, group discussion, group assignment, lecture, individual assignment, classroom teaching, laboratory work, literature study, oral presentation, research, research project, research proposal, poster presentation, practicum, project, seminar, simulation, thesis, home study, tutorial, working group, self evaluation, self study
objectives
The programme is intended to educate students to earn a Bachelor of Science degree in Nanobiology, providing them with such a level of knowledge, insight and skills in the area of Nanobiology, that graduates can fulfill positions on the labour market at the Bachelor's level.
And be eligible for a follow-up programme at the Master's level, in any case, the Master's degree programme[(s)] in Nanobiology at TU Delft/Erasmus Medical centre, Infection and Immunity, Molecular Medicine and Neuroscience
teachers
In de studiegids zijn altijd de contactgegevens van de verantwoordelijke docent terug te vinden.
study load
Then Nanobiology Bachelor programme is an intense course requiring full time study. There is a full schedule of lectures, practicals, and work sessions, and all have expected homework.
study abroad
In het derde jaar bestaat de mogelijkheid om een minor Study Abroad te volgen. Voor een periode van maximaal een semester kun je een onderzoeksproject en/of vakken (gerelateerd aan Nanobiologie en goedgekeurd door de examencommissie) volgen aan een buitenlandse universiteit.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


TU Delft employs the BSA system: the binding recommendation on the continuation of studies. This means that you must obtain at least 75 per cent of your credits (i.e. 45 of the 60 ECTS) in your first year in order to continue your programme. If you receive a negative binding recommendation on the continuation of studies, you will not be permitted to enroll in this programme again in the next 4 years.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 15 januari 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)

1 september 2023

aanmelding deadline : 15 januari 2023
collegegeld nog niet bekend

You must submit an application for the degree programme via Studielink before 15 January. You will then be invited to complete the selection process. You will be officially enrolled once you have fulfilled the admission requirements for the degree programme, and when the digital authorisation for the payment of your tuition fees has been processed. You will then receive a notice of enrollment.
toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + biologie + scheikunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + biologie + scheikunde
hbo-pMet een HBO-propedeuse alleen is het niet mogelijk om toegelaten te worden tot de BSc opleiding Nanobiologie. Ook dien je in het bezit te zijn van deelcertificaten voor de vakken Natuurkunde, Wiskunde B, Biologie en Scheikunde, allen op VWO-niveau.

Zie voor meer informatie: www.voortentamen.nl voor het behalen van deze certificaten. De deelcertificaten dienen voor 1 augustus voor de start van het academisch jaar behaald te zijn.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Mathematics, Physics, Biology and Chemistry

instaptoets

cijfergemiddelde

cijferlijst

motivatiebrief

studie kosten
bron: Delft University of Technology
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

292 studenten volgen deze opleiding
48% daarvan is vrouw
95 eerstejaars gestart in 2021
53% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Delft University of Technology
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SVNB Hooke
The study association takes care of student interests with a focus on quality of education, career development, and social activities.
De studie Nanobiology is in september 2012 van start gegaan. In het tweede studiejaar is, onder leiding van de verenging van Technische Physica in Delft (de VvTP) en de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam (MFvR), het oprichtingsbestuur bestaande uit 5 studenten opgericht. Zij kregen de nobele taak mee om een zelfstandige studievereniging voor en door Nanobiology studenten op te richten. Binnen een half jaar lang hebben zij administratief alles op orde gekregen en nagedacht over hoe de nieuwe vereniging vorm moest worden gegeven..

Op 20 november 2014 wisten ze ons te verheugen met de geboorte van de Studievereniging voor Nanobiology Hooke (S.V.N.B. Hooke). Met de naam eerden ze de Engelse natuurkundige Robert Hooke, bekend van de naar hem vernoemde veerwet, die in het eerste studiejaar vaak terug zal komen. Bovendien vindt het woord 'cel' haar oorsprong in één van zijn boeken. Hij sloeg een brug tussen natuurkunde en biologie; dat is ook waar de studie naar streeft.

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Aoibhinn Reddington

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Delft University of Technology
Nanobiology
€ 312 gemiddelde kamerhuur
95 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Erasmus University Rotterdam
Nanobiology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Nanobiology
Technische Wiskunde
bekijk
Civiele Techniek
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.04.0
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nanobiology aan de Delft University of Technology is beoordeeld door 131 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Nanobiology BSc graduates can start the nanobiology MSc programme, research masters programmes at Erasmus MC, and with various bridging programmes access many other masters programmes. Graduates can also directly enter the job market as research technicians, data analysts and other fields.

About half of the graduates join the MSc Nanobiology programme, the others join a wide range of masters from Biomedical Engineering to Health Policy, more than 20 different programmes in the past 5 years.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Job prospects
• Pursue a scientific career and continue with a Master and then PhD
• Work in industry, science or government
• A great foundation for a career in teaching, science journalism, advising
Een andere mogelijkheid is een betrekking als contactpersoon tussen industriële bedrijven, wetenschappelijk instituten of overheidsinstellingen. Nanobiologen zijn vaak werkzaam in functies op het gebied van biologie, geneeskunde, technologie en levenswetenschappen.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Delft University of TechnologyApplied Mathematics+ 36 EC pre-master
Delft University of TechnologyApplied Physics+ 41 EC pre-master
Delft University of TechnologyBiomedical Engineering+ 6 EC pre-master
Eindhoven University of TechnologyBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Delft University of TechnologyChemical Engineering+ 30 EC pre-master
Delft University of TechnologyComplex Systems Engineering and Management+ basiskennis
+ motivatiebrief
Delft University of TechnologyEngineering and Policy Analysis+ basiskennis
+ motivatiebrief
Delft University of TechnologyEnvironmental Engineeringgeen aanvullende eisen
Utrecht UniversityLeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Leiden UniversityLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Leiden UniversityLeraar VHO in Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Utrecht UniversityLeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
University of AmsterdamLerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
University of AmsterdamLerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
University of AmsterdamLerarenopleiding Natuurkunde part-time educational+ aanv. eisen
Delft University of TechnologyLife Science & Technology+ 35 EC pre-master
Delft University of TechnologyManagement of Technology+ motivatiebrief
Delft University of TechnologyMaterials Science and Engineeringgeen aanvullende eisen
Eindhoven University of TechnologyMedical Engineering+ 30 EC pre-master
Erasmus University RotterdamMolecular Medicine researchgeen aanvullende eisen
Delft University of TechnologyNanobiology (joint degree)geen aanvullende eisen
Erasmus University RotterdamNeuroscience research+ instaptoets
+ motivatiebrief
Delft University of TechnologyRobotics+ 18 EC pre-master
Delft University of TechnologyScience Education and Communication educational+ toelatingsgesprek
Eindhoven University of TechnologyLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Delft University of TechnologyLeraar VHO Natuurkunde educational+ 18 EC pre-master
Delft University of TechnologyLeraar VHO Scheikunde educational+ 18 EC pre-master
Delft University of TechnologyLeraar VHO Wiskunde educational+ 12 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

janssen pharmaceuticals

https://www.janssen.com/

lumicks

Technical Trainer at https://lumicks.com/

phillips

https://www.philips.com/global

rabobank

Working as a data analyst

bron: StudieData

Contact

Diane Mevius

Programme Coordinator

Johanna Colgrove
Tanja Hilkhuijsen

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website