Psychology

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleidinglocatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Dutch
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56604
numerus fixus600plaatsen
honoursheeft honours track
de studiekeuzecheck

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar
periode
1234
Hersenen en gedrag
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek
Cognitie en gedrag
Sociale psychologie
Ontwikkelingspsychologie
Toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek
Klinische psychologie
Psychologie als wetenschap
2e jaar
periode
1234
Adolescent Development
Arbeidspsychologie 1
Basisvaardigheden professionele gespreksvoering voor psychologen in opleiding
Basisvaardigheden professionele gespreksvoering voor psychologen in opleiding
Coachingpsychologie
Cognitieve ontwikkeling
Conducting a Survey
Congitive Neuroscience
Diagnostiek in de klinische en gezondheidspsychologie
Diversiteit binnen de geestelijke gezondheidszorg
Doing a Qualitative Research Project
Grondslagen van de klinische psychologie
Interpersoonlijke processen
Intra- en intergroepsprocessen
Klinische neuropsychologie
Macht en leiderschap
Neuropsychologische diagnostiek
Neuroscience of Social Behaviour and Emotional Disorders
Ontwikkelingspsychopathologie 1
Organisatiepsychologie
Personeelspsychologie (HRM)
Practicum Experimental Psychologie
Psychodiagnostiek in de ontwikkelpsychologische praktijk
Psychopathologie 2
Psychopharmacology
Psychosociale aspecten van seksualiteit en relaties
Science of Happiness
Self-regulation
Sensation and Perception
Sociale cognitie
Sociale en emotionele ontwikkeling
Themacursus 3
Themacursus 4
Theory Constructing and Statistical Modelling
Toegepaste cognitieve psychologie 1
Advanced Research Methods and Statistics
Themacursus 1
Themacursus 2
Trainingen onderzoeksvaardigheden
3e jaar
periode
1234
Bacheloronderzoek

specialisaties

specialisatieOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
35% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8984
niet-EU/EER studenten : € 10288

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend


toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pBij een hbo-propedeuse geldt de extra eis dat je minimaal een havodiploma hebt met wiskunde A (of B), met als eindexamencijfer een 6 of hoger.
WO propedeusetoelaatbaar

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1567 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
282 eerstejaars gestart in 2017
83% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Utrecht University
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Alcmaeon
U.F.S.W. Alcmaeon is vernoemd naar de natuurfilosoof en medisch theoreticus Alcmaeon van Crotan. Hij is geboren rond 535 voor Christus en was een aanhanger van het dualisme. Hij kwam voort uit de school der natuurfilosofen waar Pythagoras onderwees.
Het geschreven werk van Alcmaeon is helaas alleen in de vorm van citaten bij latere schrijvers bewaard gebleven zoals bij Plato en Hippokrates. Een voorbeeld hiervan: “Is het ons bloed, waarmee we denken, of de lucht, of het vuur? Of is het geen van deze zaken, maar veeleer de hersenen, die de mogelijkheid van het horen, het zien en het ruiken verlenen? En daaruit ontstaan dan het denken en de mening, en uit denken en mening.. het weten.. Zo lang als de hersenen niet gekwetst zijn, zo lang heeft ook de mens zijn verstand.. Daaruit bevestig ik, dat het onze hersenen zijn, die het verstand laten spreken.”

Hieruit blijkt dat hij in zijn werk veel aandacht had voor de zintuigen. Alcmaeon gaf een verklaring voor slaap en zintuiglijke waarneming en waarom die waarneming niet altijd overeen komt met de werkelijkheid. Hiermee was hij de eerste die zich bezighield met wat wij nu psychologie noemen.

Gezondheid betekende voor hem een evenwicht van krachten. Een ziekte betekende volgens hem een overheersing van één van de krachten ten gevolge van een verstoorde omgeving, voeding of fysische leefwijze.

Alcmaeon zag als eerste de hersenen als centrum voor intellectuele activiteit. Hij beschouwde ze als essentieel voor het denken, waarmee wij ons kunnen onderscheiden van dieren. Maar in zijn tijd werd hij niet gehoord. Alcmaeon van Crotan was een zelfstandig, vrijdenkend, ondernemend, eigenwijs, recalcitrant figuur en zijn tijd ver vooruit. U.F.S.W. Alcmaeon is blij hem als boegbeeld te hebben.

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Utrecht University
Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
699 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/15 Erasmus University Rotterdam
International Bachelor in Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
160 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/15 Erasmus University Rotterdam
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
758 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/15 Leiden University
Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
5/15 Leiden University
International Bachelor Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/15 University of Groningen
Psychologie (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/15 University of Groningen
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
8/15 Radboud University Nijmegen
Psychology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/15 Radboud University Nijmegen
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/15 Maastricht University
Psychologie
star Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 308 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
11/15 University of Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/15 University of Amsterdam
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
398 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
13/15 Tilburg University
Psychologie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2019  1e
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/15 VU University Amsterdam
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
282 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
15/15 VU University Amsterdam
Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
390 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.63.7
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychology aan de Utrecht University is beoordeeld door 554 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Utrecht University 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.1 4
aantal eerstejaars 539 459
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 81% 77%
diploma binnen 4 jaar 75% 63%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

current job market
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
41%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
51%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
geen aanvullende eisen
University of GroningenApplied Social Psychologygeen aanvullende eisen
VU University AmsterdamArtificial Intelligence+ aanv. eisen
Utrecht UniversityArtificial Intelligence researchgeen aanvullende eisen
Tilburg University Bedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
Radboud University NijmegenBehaviour Changegeen aanvullende eisen
University of GroningenBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
University of GroningenBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud University NijmegenBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
University of AmsterdamBrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
University of GroningenClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
University of GroningenClinical Forensic Psychology and Victimologygeen aanvullende eisen
Utrecht UniversityClinical Psychologygeen aanvullende eisen
University of GroningenClinical Psychologygeen aanvullende eisen
Leiden UniversityClinical Psychology+ aanv. eisen
VU University Amsterdamresearch researchgeen aanvullende eisen
VU University Amsterdamresearch researchgeen aanvullende eisen
Radboud University NijmegenCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
University of GroningenCognitive Psychology and Psychophysiologygeen aanvullende eisen
Radboud University NijmegenCommerciële Communicatie+ 60 EC pre-master
Tilburg University Communicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg University Communicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Radboud University NijmegenCommunicatiewetenschap+ 60 EC pre-master
University of GroningenCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
VU University AmsterdamCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Leiden UniversityCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Utrecht UniversitySociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
VU University AmsterdamCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg University Data Science and Society+ aanv. eisen
University of TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
University of GroningenEnvironmental Psychologygeen aanvullende eisen
Tilburg University Ethiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg University Filosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud University NijmegenFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud University NijmegenFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleging+ instaptoets
VU University AmsterdamGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
University of AmsterdamGezondheidszorgpsychologie+ aanv. eisen
Radboud University NijmegenGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
University of AmsterdamKlinische Forensische psychologie+ aanv. eisen
Utrecht UniversityGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
VU University AmsterdamGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
University of TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
Utrecht UniversityHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
University of GroningenHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
University of AmsterdamData Science+ aanv. eisen
Eindhoven University of TechnologyInnovation Management+ 30 EC pre-master
VU University AmsterdamInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Tilburg University International Management+ aanv. eisen
University of GroningenKlinische Neuropsychologiegeen aanvullende eisen
University of GroningenKlinische Psychologiegeen aanvullende eisen
Tilburg University Kunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg University Labour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
Tilburg University Management of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Leiden UniversityManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Universiteit voor HumanistiekMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
Universiteit voor HumanistiekMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Leiden UniversityMedia Technology+ aanv. eisen
Tilburg University Medische Psychologie+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
VU University AmsterdamNeurosciences+ aanv. eisen
Tilburg University New Media Design+ aanv. eisen
University of AmsterdamOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
University of GroningenOntwikkelingspsychologiegeen aanvullende eisen
Tilburg University Organization Studies+ aanv. eisen
University of AmsterdamForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
VU University AmsterdamOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
VU University AmsterdamOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
University of AmsterdamOrthopedagogiek+ aanv. eisen
University of AmsterdamOrthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Tilburg University Philosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg University Philosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Radboud University NijmegenProsociale Communicatie+ 60 EC pre-master
University of GroningenPsychologiegeen aanvullende eisen
Radboud University NijmegenPsychologiegeen aanvullende eisen
VU University AmsterdamPsychologiegeen aanvullende eisen
VU University AmsterdamKlinische neuropsychologie+ aanvullende vakeisen
VU University AmsterdamKlinische ontwikkelingspsychologie+ basiskennis
VU University AmsterdamKlinische psychologie+ aanvullende vakeisen
University of AmsterdamTraining & Development+ aanv. eisen
Maastricht UniversityPsychologygeen aanvullende eisen
Leiden UniversityPsychology+ aanvullende vakeisen
Leiden UniversityPsychology (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Leiden UniversityClinical and Health Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Leiden UniversityCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Leiden UniversityDevelopmental Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Leiden University(Research) Social and Economic Psychology research+ aanv. eisen
Leiden UniversityApplied Cognitive Psychology+ aanv. eisen
Leiden UniversityChild and Adolescent Psychology+ aanv. eisen
Leiden UniversityClinical Neuropsychology+ aanv. eisen
Leiden UniversityEconomic and Consumer Psychology+ aanv. eisen
Leiden UniversityHealth and Medical Psychology+ aanv. eisen
Leiden UniversityMethodology and Statistics in Psychology+ aanv. eisen
Leiden UniversityOccupational Health Psychology+ aanv. eisen
Leiden UniversitySocial and Organisational Psychology+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
VU University AmsterdamWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Leiden UniversityPublic Administration+ aanv. eisen
Leiden UniversityEconomics and Governance+ aanv. eisen
Leiden UniversityInternational and European Governance+ aanv. eisen
Leiden UniversityPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
University of GroningenReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
University of GroningenResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Tilburg University Individual Differences and Assessment+ basiskennis
+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Tilburg University Social Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg University Social Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
Tilburg University Sociology+ aanv. eisen
University of GroningenSport Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg University Strategic Management Consultancy+ 30 EC pre-master
Tilburg University Supply Chain Management+ 30 EC pre-master
University of GroningenTalent Development and Creativitygeen aanvullende eisen
University of GroningenTheory and History of Psychologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
Radboud University NijmegenWork, Organisation and Healthgeen aanvullende eisen
University of GroningenWork, Organizational and Personnel Psychologygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studie-informatiepunt FSW
E: stip.fsw@uu.nl
T: +31 30 253 49 49
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.